hjemmesiden er nedlagt. gå til www.tippen.borneweb.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 05.30 – 17.00
Fredag kl. 05.30 – 15.45
Myretuen tlf.: 2434 1542

Bikuben tlf.: 2434 1529

 

Den grønne gren tlf.: 2434 1563